اجتماعی

اجتماعی

MohammadmehdiArabi نویسنده : MohammadmehdiArabi در حال تایپ

داستان های مشابه

تاریکی درون تار و پود جنگل خزیده بود.‌‌.. افراد گروه همه ...

در حالی که به سوی اتاقش میدوید ، مدام این جمله را تکرار میکرد. «عروسک ...

موجوداتی به غیر از جن و انسان که با مشکل بزرگی مواجه و مجبور ...

از یک تصادف در این داستان ذکر میشه که شخصی داخل اون ماشینه یه تهمتی به اون کودک کار میزنه و جلوتر که میره یه تهمت دیگه به عنوان دزدی به یک پسر کودک کار میزنن که آخر بار اون مرده متوجه میشه که اشتباه کرد و دزد اون پسر نیست
ژانرها: ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.