اجتماعی

اجتماعی

MohammadmehdiArabi نویسنده : MohammadmehdiArabi در حال تایپ

داستان های مشابه

کافی است زمان مرگت را بدانی، آن وقت است که حتی زیبایی خوردن ...

داستان درباره گروهی ناشناخته است که میخواهند قبل از اینکه ...

افسانه الهیات ، روایت گر داستان آفرینش جهان و خلق گونه ها ...

از یک تصادف در این داستان ذکر میشه که شخصی داخل اون ماشینه یه تهمتی به اون کودک کار میزنه و جلوتر که میره یه تهمت دیگه به عنوان دزدی به یک پسر کودک کار میزنن که آخر بار اون مرده متوجه میشه که اشتباه کرد و دزد اون پسر نیست
ژانرها: ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.