اجتماعی

اجتماعی

MohammadmehdiArabi نویسنده : MohammadmehdiArabi در حال تایپ

داستان های مشابه

اجنه و شیاطین نزدیک شما هستند، دقیقا در کنار شما اتفاقات ...

یه داستان دلی برای خالی کردن خلاقیتمون روی کاغذ امیدواریم ...

ل. س س شسی یی

از یک تصادف در این داستان ذکر میشه که شخصی داخل اون ماشینه یه تهمتی به اون کودک کار میزنه و جلوتر که میره یه تهمت دیگه به عنوان دزدی به یک پسر کودک کار میزنن که آخر بار اون مرده متوجه میشه که اشتباه کرد و دزد اون پسر نیست
ژانرها: ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.