اجتماعی

اجتماعی

MohammadmehdiArabi نویسنده : MohammadmehdiArabi در حال تایپ

داستان های مشابه

من کار درست رو انجام دادم، ولی دارم بخاطرش تقاص پس میدم.. ...

این داستانِ بزرگترین نبرد بین خیر و شر است. نبردی که بنیاد ...

شخصی قربانی فضای تاریک اینترنت شده و پس از اون تصمیم به نابودی ...

از یک تصادف در این داستان ذکر میشه که شخصی داخل اون ماشینه یه تهمتی به اون کودک کار میزنه و جلوتر که میره یه تهمت دیگه به عنوان دزدی به یک پسر کودک کار میزنن که آخر بار اون مرده متوجه میشه که اشتباه کرد و دزد اون پسر نیست
ژانرها: ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.