اجتماعی

اجتماعی

MohammadmehdiArabi نویسنده : MohammadmehdiArabi در حال تایپ

داستان های مشابه

می خوام یک قصه خاص و متفاوت رو براتون تعریف کنم ? قصه عشق ...

[مُضحکه ای دَر درندَشت.] _یِک 'هیچ' عَظیم بودم.کَسی که بُزرگتَرین ...

این داستان درباره یک دختر افسانه ایست...

از یک تصادف در این داستان ذکر میشه که شخصی داخل اون ماشینه یه تهمتی به اون کودک کار میزنه و جلوتر که میره یه تهمت دیگه به عنوان دزدی به یک پسر کودک کار میزنن که آخر بار اون مرده متوجه میشه که اشتباه کرد و دزد اون پسر نیست
ژانرها: ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.