درباره DreamWalker

  سپهر درویش
  جم، بوشهر
  18 ساله
  تاریخ عضویت: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

Chasing dreams, not perfection!

آخرین پیام

DreamWalker پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های DreamWalker

2 داستان منتشر شده
قایق کاغذی 1 تمام شده

قایق کاغذی

۲۸ اسفند ۱۴۰۲

دوستی ها فراتر از زندگی هستند!

0 2 320
فصل پاییز 1 تمام شده

فصل پاییز

۲۸ اسفند ۱۴۰۲

هیچکس نباید وارد آن جنگل بشود! هیچکس!

1 0 786
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.