مرگ ناگهانی رویاها

مرگ ناگهانی رویاها

Salibra نویسنده : Salibra در حال تایپ

داستان های مشابه

به زودی این کادر پر میشود .

وقتی ساعت ساز پیر شهر از بیکاری شروع به ساختن یک آدم مکانیکی ...

اتفاقاتی که برای بریتچ افتاده... تراژدی ترین و درام ترین ...

داستان،زندگی پر فراز و نشیب دختری را به تصویر میکشد که نا امید از عشق،سرانجام روزی درگیر عشقی میشود که نور را به زندگی او میتاباند اما همین عشق آن نور و نشاط را از زندگی اش بیرون میراند و روح او را به آتش میکشاند...
ژانرها: تراژدی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.