مقصد

مقصد

Sisyphus نویسنده : Sisyphus تمام شده

داستان های مشابه

ادامه‌ی داستان کوتاه «قرنطینه» که قبلاً نگاشته بودم و در ...

معتادش شدم

مردم همیشه میگن ظاهر براشون مهم نیست اما به اولین چیزی که ...

دستش را به سمت کمد دراز کرد، کمد را باز کرد، چیز زیادی برای جمع کردن نداشت چند تکه لباس، جعبه ای قهوه ای از جنس چوب که سیگار هایش را در آن میگذاشت، یک قاب عینک، چند کتاب و یک جعبه ی کوچک فلزی.
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.