مقصد

مقصد

Sisyphus نویسنده : Sisyphus تمام شده

داستان های مشابه

همه فکر میکنن اگر موهاتو از دست بدی یعنی زشتی.اما این فکری ...

پاده شاه در منطقه سر سبزو شاداب زندگی میکرد حکم رانی می کرد ...

"خنزرپنزرهایی که گاهی اوقات ذهنمو میجوعه!" _هر فصل یه یکی ...

دستش را به سمت کمد دراز کرد، کمد را باز کرد، چیز زیادی برای جمع کردن نداشت چند تکه لباس، جعبه ای قهوه ای از جنس چوب که سیگار هایش را در آن میگذاشت، یک قاب عینک، چند کتاب و یک جعبه ی کوچک فلزی.
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.