تمام شده ها :)

پایانی برای همه چیز : تمام شده ها :)

نویسنده: Pardis_annsherly

هرچیزی تمام میشود. حتی چند قطره شیر باقی مانده ته پاکت شیر. اما نکته تلخ اینجاست که اولش داغی ،نمی فهمی،حتی نمی خواهی باور کنی تمام شده.
بیشتر که به خودت می آیی می بینی خیلی زمان گذشته و همه چیز فرق کرده. دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست.
به خودت که می آیی می بینی باز هم خودت تا خرخره در منجلاب تنهایی ها و خاکستری ها و سیاهی ها فرورفته ای.
به خودت که می آیی می بینی دیگر هیچ چیز نیست و همه چیز سیاه  سفید است 
به خودت که می آیی می بینی فقط تویی که تنها ماندی.
راستش را بخواهی وقتی به خودت می آیی همه حقیقت هایی که تا حالا ندیده بودی مثل پتکی بر سرت کوبیده میشود

اما کسی چه میداند شاید تمام آدم ها مثل تو باشند. تنها،مغرور و پر از سیاهی 

کسی چه میداند شاید همه ما مثل همیم که دنیا اینقدر زشت و تاریک و از روی غرور به دور خودش میگردد 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.