خواب

خواب

Bori138 نویسنده : Bori138 در حال تایپ

داستان های مشابه

کوله پشتی پر از غمی به همراه دارم که نمیدانم و نمیتوانم آن ...

چشمانش را با درد باز کرد! کجا بود؟ چرا چیزی بیاد نمی آورد؟ ...

...آفازی. این چیزی بود که دکترها بهم گفتن. البته من بیشتر وقت‌ها ...

مردی که زندگی نکرد و زمانی این موضوع را فهمید که
ژانرها: تراژدی / درام
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.