خواب

خواب

Bori138 نویسنده : Bori138 در حال تایپ

داستان های مشابه

خلیل برای بار پنجم از کنار پنجره رد شد. این کار صفیه خانم ...

این بار مریم سردرگم تر از همیشه است.

فقط دلش برای تیک تاک ساعت تنگ شده بود.....

مردی که زندگی نکرد و زمانی این موضوع را فهمید که
ژانرها: درام / تراژدی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.