مغازه های فراموشی

مغازه های فراموشی

vahid_heidarnezhad نویسنده : vahid_heidarnezhad در حال تایپ

داستان های مشابه

دستش را نزدیک پیشانی دختر برد و نجوا کرد: «پیشونیت بلنده. ...

دلت میخواد خواهر بزرگ ترت را منفجر کنی؟ برادرت را چطور؟ دوست ...

تاحالا تنهایی رو تجربه کردی

چرا مقصدمان را گم میکنیم؛ گاهی وقت‌ها
ژانرها: واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.