سنگ صدیقین

سنگ صدیقین

yazdani_myk نویسنده : yazdani_myk در حال تایپ

داستان های مشابه

در مورد دختریه که به یه بیماری دچاره که وقتی شوک زده میشه ...

کافی است زمان مرگت را بدانی، آن وقت است که حتی زیبایی خوردن ...

داستان درباره زندگی پسری بی نام و نشون که به عنوان یه آدم ...

برای رستگاری هرگز میانبری نبوده است ... هرگز راه مستقیمی نیست...
راه همواره پر است از سنگلاخ ، پر است از پیچ و خم ها ،فراز و نشیب ها و این سختی مسیر است که آن را پر مایه می سازد.
زمانی که نومیدی و ترس بر شهر و مردمش یکباره فرو میریزد و زمانی که تاریکی تمام قلبها را در مینوردد ،رستگاری شاید از همیشه نزدیکتر باشد...
ژانرها: تخیلی / فلسفی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.