سنگ صدیقین

سنگ صدیقین

yazdani_myk نویسنده : yazdani_myk در حال تایپ

داستان های مشابه

برای نوشتن داستان‌های کتاب «شیدا و شمس» از سماع تا رقص کیهانی، ...

کتاب اول : روزی که یخ اتش گرفت جهانی که به سوی نابودی میرود.ظلمی ...

درباره پسری به اسم آرشام است که در واقع یک آدم فضایی که تقریباً ...

برای رستگاری هرگز میانبری نبوده است ... هرگز راه مستقیمی نیست...
راه همواره پر است از سنگلاخ ، پر است از پیچ و خم ها ،فراز و نشیب ها و این سختی مسیر است که آن را پر مایه می سازد.
زمانی که نومیدی و ترس بر شهر و مردمش یکباره فرو میریزد و زمانی که تاریکی تمام قلبها را در مینوردد ،رستگاری شاید از همیشه نزدیکتر باشد...
ژانرها: تخیلی / فلسفی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.