سنگ صدیقین

سنگ صدیقین

yazdani_myk نویسنده : yazdani_myk در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان شوالیه ای که به خود لقب شوالیه سیاه را داده است و ...

پیروزی در مبارزه او را به معشوقش می‌رساند و شکست همهٔ آرزوهایش ...

قصه ای مربوط به عروسک و مرگ مادربزرگ ... راه زندگی عروسکی ...

برای رستگاری هرگز میانبری نبوده است ... هرگز راه مستقیمی نیست...
راه همواره پر است از سنگلاخ ، پر است از پیچ و خم ها ،فراز و نشیب ها و این سختی مسیر است که آن را پر مایه می سازد.
زمانی که نومیدی و ترس بر شهر و مردمش یکباره فرو میریزد و زمانی که تاریکی تمام قلبها را در مینوردد ،رستگاری شاید از همیشه نزدیکتر باشد...
ژانرها: تخیلی / فلسفی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.