راهی به میان جنگل (راهی به میانه جنگل)

راهی به میان جنگل (راهی به میانه جنگل)

Mehrdad نویسنده : Mehrdad تمام شده

داستان های مشابه

ازدواج رفیق چند سالم با عشق زندگیم

تمام داستان های کوتاه ، اشعار یا دلنوشته ها در این مجموعه ...

و گاهی چه بی صدا و دردناک مرز هایمان دیگر خط نداشت. خط بین ...

شاید جایی برای فرار نباشد
اما همچنان میخواهم فرار کنم!
شاید جایی برای فرار باشد
جایی که مردمانش از جنس آدمی باشند
جایی پر از آغوش های باز
جایی که قلب ها اندیشها را میسازند
جایی که احساس حیات دارد
جایی برای تمام فراری ها
جاده ای که به دل جنگل میرود
چادر نشینانی سالخورده
لیوانی چایی به دستم بدهند...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.