•ماجرا های من با خواهر و برادرم•

•ماجرا های من با خواهر و برادرم•

sanahojabri10 نویسنده : sanahojabri10 در حال تایپ

داستان های مشابه

دستش را نزدیک پیشانی دختر برد و نجوا کرد: «پیشونیت بلنده. ...

دختری که در زمان سفر کرد....

راجب دختر ۱۸ ساله ای هس که طی اتفاقی گم میشه و گیر یه فرقه ...

دلت میخواد خواهر بزرگ ترت را منفجر کنی؟ برادرت را چطور؟
دوست داری به یک ماجراجویی در جنگل بروی؟
آن هم با تحمل اخلاق های گند خواهر برادر نوجوانت..
به هر حال، قرار است خیلی خوش بگذرد!
با خوردن ما شمالو و نوشابه، توی یه پنجشنبه ی ساکت و آروم، دور از پدر و مادر!
آنی، بری و جنا به یک ماجراجویی در جنگل میروند!
ژانرها: طنز / ماجراجویی / واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.