معرفی کتاب شیدا و شمس

معرفی کتاب شیدا و شمس

Shabnam_hakimhashemi نویسنده : Shabnam_hakimhashemi در حال تایپ

داستان های مشابه

کتاب اول : روزی که یخ اتش گرفت جهانی که به سوی نابودی میرود.ظلمی ...

دختری که در زمان گم شده باشد؟ شاید داستان به همچین چیزی ...

...گوشه خیابان ایستاد و مدتی به مکان نامعلومی خیره ماند. واقعا ...

کتاب «شیدا و شمس»،
نویسنده: شبنم حکیم هاشمی،

...........................

این کتاب مجموعه‌ای از چهار داستان است به نام‌های شیدا و شمس، قصه‌ی آناهیتا، باغ موسیقی، رقص کیهانی.

ژانرها: تخیلی / فلسفی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.