عمارت نفرین شده

عمارت نفرین شده

hosinealimohammadi14 نویسنده : hosinealimohammadi14 در حال تایپ

داستان های مشابه

خبرنگار روی چمن های خیس قدم گذاشت و به سمت یکی از آن دخترها ...

یه داستان دلی برای خالی کردن خلاقیتمون روی کاغذ امیدواریم ...

پیشنهاد:افرادی که ناراحتی قلبی دارند از خاندن رمان بعد از ...

هیولاها موجودات عجیبی هستند!
غیر قابل اعتماد و همچنین غیر قابل پیشبینی!
موجوداتی که نمیدانی قصد کمک به تو را دارند یا نابود کردنت!
ابیگیل میتواند به یکی از این موجودات نفرت انگیز اعتماد کند؟
در حال حاضر اعتماد کردن میتواند عواقب وحشتناکی داشته باشد!
ولی او چگونه میتواند تنها درون این عمارت پر از هیولا دنبال سرنخ معما های داخل سر کوچکش بگردد؟
اعتماد به یکی از آن موجودات میتواند موجب چه اتفاقاتی بشود؟
زمان دارد به سرعت نور میگذرد و او باید انتخاب کند کدام سرنوشت را میپزیرد!
ژانرها: تخیلی / علمی تخیلی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.