کتاب «شیدا و شمس» چگونه نوشته شد؟

کتاب «شیدا و شمس» چگونه نوشته شد؟

Shabnam_hakimhashemi نویسنده : Shabnam_hakimhashemi در حال تایپ

داستان های مشابه

شعر های کوتاه از طرف عشقی که وجود ندارد

گمونم خیالاتی شدم، چشم های سرخی داشت و بدون دهن حرف میزد. ...

خلاصه داستان ینا وارد خونه ی میشه واسه ی کار ولی کلی اتفاقات ...

برای نوشتن داستان‌های کتاب «شیدا و شمس» از سماع تا رقص کیهانی، از شعر تا موسیقی، از قصه تا اسطوره طی طریق کردم!

ژانرها: تخیلی / فلسفی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.