تنش بیشینه (شهر نیمه جان)

تنش بیشینه (شهر نیمه جان)

emadasliorg نویسنده : emadasliorg تمام شده

داستان های مشابه

خیلی وقت هست که یاد گرفتم وقتی کسی خیلی خوب است حتما یک نقشه‌ی ...

"من دوست دارم.. یعنی ازت خوشم میاد" لبخندی روی لبهاش نشست ...

...کوچیک بودم. خیلییی کوچیک! اونقدری که هر حرفی مامانم بهم ...

شِفِر در بین خرابی های یک شهر بهوش میاید، اما هیچ چیز به یاد ندارد تا اینکه ...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.