تنش بیشینه (شهر نیمه جان)

تنش بیشینه (شهر نیمه جان)

emadasliorg نویسنده : emadasliorg تمام شده

داستان های مشابه

داستان دل باختن ساز ارغنون به نوازنده‌اش

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما ....

جعططجلخّآّمّکّّومبیآیحآنق

شِفِر در بین خرابی های یک شهر بهوش میاید، اما هیچ چیز به یاد ندارد تا اینکه ...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.