تنش بیشینه (شهر نیمه جان)

تنش بیشینه (شهر نیمه جان)

emadasliorg نویسنده : emadasliorg تمام شده

داستان های مشابه

داستان "جایزه" خاطره ای شیرین است از زبان معلم پایه دوم ابتدایی ...

بهترین کادوی عید به یک نامرئی.

ربات کوچکی بسیار قدیمی ای که تنها در یک دشت بزرگ پراز ضایعات ...

شِفِر در بین خرابی های یک شهر بهوش میاید، اما هیچ چیز به یاد ندارد تا اینکه ...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.