تنش بیشینه (شهر نیمه جان)

تنش بیشینه (شهر نیمه جان)

emadasliorg نویسنده : emadasliorg تمام شده

داستان های مشابه

این بار مریم سردرگم تر از همیشه است.

توی کمد دیواری لا به لای لباس‌هات قایم میشی... از سروصدای ...

ارغوانم چشم هایت مرا شیفته خود کرده است:)

شِفِر در بین خرابی های یک شهر بهوش میاید، اما هیچ چیز به یاد ندارد تا اینکه ...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.