مجموعه داستان های کوتاه

مجموعه داستان های کوتاه

Mikothreeten نویسنده : Mikothreeten در حال تایپ

داستان های مشابه

دختری عاشق و دلداده بودم..اما...

ارغوانم چشم هایت مرا شیفته خود کرده است:)

هیچکس نباید وارد آن جنگل بشود! هیچکس!

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.