مجموعه داستان های کوتاه

مجموعه داستان های کوتاه

Mikothreeten نویسنده : Mikothreeten در حال تایپ

داستان های مشابه

کسی باشد که با جون و دل به تک تک کلماتی که از دهانت بیرون ...

پسرکی که در پشت چراغ قرمز شیشه ماشینها را پاک میکند چشمش ...

دیگر وقتش است . { لطفا نظر بدین :)}

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.