زندگی ام بدون کلمات

زندگی ام بدون کلمات

Writer_crow نویسنده : Writer_crow تمام شده

داستان های مشابه

داستان کوتاه

در مورد مردی هست پول ندارد و ...

الیوت پسر جوانی که دچار مریضیی شده است در حال دست و پنجه ...

دیگر از همه چیز خسته شده بودم؛ آن هایی که بدون خداحافظی ما را ترک می کردند، خانه ای که مدت ها از زمان پرداختن اجاره اش گذشته بود، نانی که به زور از گلویمان پایین می رفت و افکاری که مثل طنابی گلویم را می فشردند. داشتم دیوانه می شدم. تصمیمم را گرفته بودم. می خواستم سکوت کنم؛ برای همیشه.
ژانرها: تراژدی / داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.