زندگی ام بدون کلمات

زندگی ام بدون کلمات

Writer_crow نویسنده : Writer_crow تمام شده

داستان های مشابه

داستان درمورد عشق به همسر است و گلدان خاطره انگیز

چطور میشه وقتی جسد پر از خون کسی که جونتو نجات داد رو نزدیک ...

دخترک کوچکی که به گلخانه مادر بزرگ می رود ...

دیگر از همه چیز خسته شده بودم؛ آن هایی که بدون خداحافظی ما را ترک می کردند، خانه ای که مدت ها از زمان پرداختن اجاره اش گذشته بود، نانی که به زور از گلویمان پایین می رفت و افکاری که مثل طنابی گلویم را می فشردند. داشتم دیوانه می شدم. تصمیمم را گرفته بودم. می خواستم سکوت کنم؛ برای همیشه.
ژانرها: تراژدی / داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.