نبرد قلعه (Stronghold Battle)

نبرد قلعه (Stronghold Battle)

Tommy_Vercity نویسنده : Tommy_Vercity در حال تایپ

داستان های مشابه

فصل اول(انسان) مردی که به کما رفته زندگی دیگری را در رویا ...

گذشته، گذشته‌ست! نمیتونی تغییرش بدی، نمیتونی دوباره تکرارش ...

دو دوست که خیلی یکدیگر را دوست داشتند به دست جادوگری از ...

قرن ها پیش لشکری از شیاطین به فرماندهی پلیدترین موجود هستی، جهان های مختلف را غارت میکردند، اهالی جهان های نابود شده به جهانی دیگر پناه می‌بردند ولی لشکر شیطان به هیچ جهانی رحم نمیکرد تا اینکه تمامی جهان ها به تسخیر شیاطین درآمد و جزوی از جهان زیرین شد. تنها جهان باقی مانده خود را برای مقابله با لشکر شیاطین آماده کرد، اما فرمانده شیطان قدرتی داشت که هیچ یک از اهالی آخرین جهان توانایی مقابله با آن را نداشتند، کلاه خود شیطان...
اما هشت نفر از قدرتمند ترین قهرمانان جهان گروهی تشکیل دادند به نام نگهبانان قلعه، آنها توانستند آخرین قلعه تسخیر نشده را از لشکر شیاطین نجات دهند و پس از آن جهان خود را نجات دادند، اما شیاطین به طور کامل از جهان آنها خارج نشدند و جهان زیرین نیز خیلی بزرگتر از قبل شده بود. اکنون صدها سال از آن نبرد عظیم میگذرد و قدرت های نگهبانان به وارثان آنها رسیده است...
ژانرها: اکشن / تخیلی / داستان تاریخی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.