زود تر از موعد...اشک هاموپاک کردم و با بی حالی و کرختی خودمو توی وان حموم رهادکردم اب سرد باعث شد بلرزم اما این هم باعث نشد از تصمیمم عقب نشینی کنم ،دیگه حتی تپش قلبم رو احساس نمیکردم زندگی چه ارزشی داشت ؟وقتی اون نیست ...دیگه دوسم نداره ...دلم فقط مرگ می

بیداری : زود تر از موعد...اشک هاموپاک کردم و با بی حالی و کرختی خودمو توی وان حموم رهادکردم اب سرد باعث شد بلرزم اما این هم باعث نشد از تصمیمم عقب نشینی کنم ،دیگه حتی تپش قلبم رو احساس نمیکردم زندگی چه ارزشی داشت ؟وقتی اون نیست ...دیگه دوسم نداره ...دلم فقط مرگ می

نویسنده: Maral_M

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.