اتفاق

اتفاق

smohsen0022 نویسنده : smohsen0022 در حال تایپ

داستان های مشابه

انسان به قابلیت سفر در فضا را به دست پیدا نکرده ، آن هم دقیقا ...

(: لطفا نظر دهید :) فصل بعدی کلی شخصیت جدید بهش اضافه می شه ...

اگر دو نفر از هم جدا شوند. فقط خودشان صدمه میخورند؟ یا...درواقع ...

داستان درمورد دختریست که
اتفاقات ترسناکی برایش پیش می آید
وچیز هایی میبیند که برای خواهر و
مادرش ترسناک است
ژانرها: ترسناک / دلهره آور
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.