اتفاق

اتفاق

smohsen0022 نویسنده : smohsen0022 در حال تایپ

داستان های مشابه

ذهن ما بهترین و در عین حال ترسناک بخش وجود ما ، جایی که تخیل ...

دسته آخر قلب فرشته... مهتاج آغوشی شد که... آغوش شیطان بود

داستان زیست مردی که به کما رفته زندگی دیگری را در رویا تجربه ...

داستان درمورد دختریست که
اتفاقات ترسناکی برایش پیش می آید
وچیز هایی میبیند که برای خواهر و
مادرش ترسناک است
ژانرها: ترسناک / دلهره آور
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.