لیاقت

صفتی برای شیطان که هم من دارمش و هم تو : لیاقت

نویسنده: Mo_y_gosfandy

لیاقت؟‌واژه عجیبی است که معنایش را نمیدانم.واضح تر بگویم،تو هم معنایش را نمیدانی.
کلماتی که برای هر زندگی یک رنگ متفاوت دارند،از نظر من بی معنا هستند.
برای من یه چیز است.برای تو یه چیز است و برای او چیزی دیگر است.
و همانقدر که بی معناست قدرتمند است.شاید مثله خوابی بی عجیب که ذهنت را تا ساعت ها درگیر میکند.
«لیاقت»کلمه ای مثله «دیوار»نیست که برای همه به معنی دور تا دور اتاق باشد.
هرکس ، نسبت به شانسی که دارد کلمه لیاقت را میشنود.
یکی با لیاقت تمجید و تشویق میشود.
یکی با لیاقت خرد و کوچک میشود.
یکی از لیاقت به عنوان کلمه ای زینت بخش استفاده میکند.
یکی از لیاقت به عنوان کلمه ای به جای چوب دار،استفاده میکند.
و البته که هر کس لیاقتی دارد.هرچند کلمه ای نیست که معنی اش در تمام حالات جالب باشد.
اما در زندگی هر کس وجود دارد.اشتباه نکنیید !منظورم هنگامی که از این کلمه استفاده میکند نیست.
منظورم دقیقاً هنگامی است که درمورد لیاقت هرکس نظر داده و همه را بی لیاقت شمارده و خود قاضیِ دادگاه قضاوت شده و الان نوبت به خودش رسیده.
نیازی نیست زمان زیادی را با فردی بگذرانید تا بفهمید لیاقتش چقدر است.
فقط کافی است ، گوش دهید که او برای بقیه حکم چوب دار میدهد یا خیر!
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.