شنوای دید

شنوای دید

aminsdehghania نویسنده : aminsdehghania در حال تایپ

داستان های مشابه

این داستان بر پایه روایت تاریخی نگاشته شده است، که زمان ...

پاده شاه در منطقه سر سبزو شاداب زندگی میکرد حکم رانی می کرد ...

انسان به قابلیت سفر در فضا را به دست پیدا نکرده ، آن هم دقیقا ...

شنیدن فقط یک بعد امر است.
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.