شنوای دید

شنوای دید

aminsdehghania نویسنده : aminsdehghania در حال تایپ

داستان های مشابه

این داستان زندگی ژولین داستانی در چندین داستان کو تاه از ...

چیزی که میخوام انقدر غیر قابل دسترسه که باید در رویا ببینم ...

خیلی چیزها شاید بهترینش را داریم ولی متاسفانه به نوعی از ...

شنیدن فقط یک بعد امر است.
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.