شنوای دیدن

شنوای دیدن

aminsdehghania نویسنده : aminsdehghania در حال تایپ

داستان های مشابه

پاده شاه در منطقه سر سبزو شاداب زندگی میکرد حکم رانی می کرد ...

فک کنم باز تقصیر منه،اما من این بار زندگی یه ادمو خراب کردم.شاید ...

بله،منظورم دقیقاً همان وقتی است که با شنیدن اسمت کنار این ...

شنیدن فقط یک بعد امر است.
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.