قسمت 1

جاده ی پرپیچ و خم عشق

نویسنده: fateme_647648

((رمان جاده ی پر پیچ و خم عشق))

نمی‌دونستم عاشق شدن انقدر فراز و نشیب داره که یه روزم خوشی نداشته باشم
صدایی شنیدم سرمو از میز بلند کردم بهترین دوستم تیام بود 
تیام: مهشید بلند شوو زخمش جدیه اگه دیر کنی بازوش آسیب میبینههه
با حالت کلافگی گفتم : باز چی شده؟
تیام : یه مریض اومده بازوش خیلی بد آسیب دیده دکترم نیومده 
خسته از جام بلند شدم روپوشه سفیدمو پوشیدم به طرف در حرکت کردم بخش ساکت ساکت بود یکدفعه یکی از پشت دستشو رو شونم گذاشت چون فیلم ترسناک زیاد میدیم ترس همه ی بدنمو گرفته بود اما خودمو زود جمع و جور کردم دستی که رو شونم بود گرفتم و به در کوبیدم جیغ بنفشی کشید نگاهی بهش انداختم و نههههه این اینن همون بازیگر و خواننده معروفی بود که من طرفدارش بودم اون بازوش آسیب دیده بود با کار من زخمش بدتر شد 
با دستپاچگی گفتم : واای ببخشید من شمارو اشتباه گرفتم 
با کمک کارکنان بخش اونو به تخت رسوندیم و بعد از معالجه کردن بازوش از تخت بلند شد 
خجالت زده ازش عذر خواهی کردم
 اون نگاهی به من کرد و با لبخند گفت: مشکلی نیست اشتباه از من بود 
بعد به بازوش نگاه کرد و گفت : موقع فیلم برداری اینجوری شد  
از جاش بلند شد بهش گفتم : اما باید استراحت کنی تا زخمت بدتر نشه
به سمتم برگشت و گفت : اما امشب مهم ترین کنسرتمه نمیتونم اینجا بمونم 
به من اشاره کرد گفت: تو هم میخوای به کنسرتم بیای؟ بلیط کنسرت از جیبش در آوارد به سمتم گرفت با خوشحالی بلیطو گرفتم و تشکر کردم 
اون اسمش جیحون بود که بازیگر معروفی بود و خواننده خوش صدایی بود که خیلی طرفدار داشت و ظاهر و تیپ جذابی داشت 
از خوشحالی داشتم بال در می آواردم و خودمو برای رفتن به کنسرت آماده میکردمدیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.