لاله های عشق من : لَبخَند

نویسنده: zahra1385far

:
:
لَبخَندی بَر لَبانِ مادَرَم بِه نِشَست 
:
:
:
:
:
 کِه فَقَط بِخاطِرِه رِسیدَن مَن 
:
:
:
:
:
 بِه یِک قَدَمی آرِزوهایَم اَست
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.