دلنوشته

دلنوشته

sanazgolami46 نویسنده : sanazgolami46 تمام شده

داستان های مشابه

اینکه حرف هایت را در خودت ریختی چه حسی دارد ؟ من هم مانند ...

کودکان یتیم دارای دردی دیده نشده اند، کسی این کودکان را ...

چشم‌هایش تار می‌دیدند. فکش بی اختیار روی هم می‌خورد و صدای ...

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.