همچون سیاوش..

همچون سیاوش..

elenadadashian نویسنده : elenadadashian تمام شده

داستان های مشابه

خلاصه ایی از داستان: تمام دنیا رو سرم خراب شد اون تنها عشق ...

#آریا لبخند کجی زدمو سیگارمو کنج لبم گذاشتم من خودمو ...

خیریه زنان و کودکان بی پناه داریم تو دفتر کارم نشسته بودم ...

با هر بار خواندن و بلند کردن صدایش به قطع میتوانستم هرج و مرج ملائک را از شنیدن صدایش تشخیص دهم.
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.