بعدها فهمیدم که...

بعدها فهمیدم که...

NegarMojiri نویسنده : NegarMojiri تمام شده

داستان های مشابه

اتفاقاتی که برای بریتچ افتاده... تراژدی ترین و درام ترین ...

او زیباترین واقعه‌ی زندگی من بود... و چقدر حیف که مدتش کوتاه ...

پاده شاه در منطقه سر سبزو شاداب زندگی میکرد حکم رانی می کرد ...

+برای خداحافظی آماده‌ام. برای خداحافظی با دنیایی که متعلق به آن نیستم. برای خداحافظی با دنیایی که آدم‌هایش، هرچقدر هم که تلاش کنی تو را نمی‌پذیرند. با این حال؛ قبل از رفتن امشب، مثل همیشه پشت در اتاقشان در راهرو می‌نشینم. حتی اگر یک نفر به من لبخندی بزند... نه... حتی اگر یک نفر فقط من را ببیند و متوجه حضورم شود؛
می‌مانم...
(احتمال داره به زودی پاکش کنم... نمی‌دونم...)
ژانرها: داستان کوتاه / درام / واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.