عشق زندگی من

عشق زندگی من

Jklool نویسنده : Jklool در حال تایپ

داستان های مشابه

رایان و فاطمه دوتا عاشق و معشوق در فصل اول به هم میرسن اما ...

آیسانی که خود را از پوششی شاد و خوشحال پوشانده اما او در ...

مهم نیس پشت سرم چی میگن چون اونایی رو که برام مهمن میشناسنم! * بهم ...

داستان راجب دختری دانشجو و زیبا است که خانواده پولدار دارد و خواهر بزرگتر دارد خواهر او افسرده است و زندگی برایش سخت است
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.