ضربان قلب

ضربان قلب

diment_1387 نویسنده : diment_1387 در حال تایپ

داستان های مشابه

تصمیم گرفتن بین دو گزینه همیشه سخت نیست. تو یا اونقدر ضعیفی ...

صورت مهم نیست مهم قلب آدم ها است. اگه به صورت شما توهیم کردن ...

اینجا نه خبری ازدختر شاه پریون هست نه شاهزاده ای با اسب ...

نفس رادمنش
دختری که به دلیل دختر بودنش خانوادش آن را دوست ندارن
و میخواهند اورا مجبور کنند که با پسر عمویش شروین ازدواج کند
ولی نفس فرار میکند غافال از سرنوشتی که در انتظار دارد.....
سامیار تهرانی
تک نوه پسری خانواده تهرانی که پدر بزرگش میخواهد اورا به عقد دختر عمویش سمانه در بیاورد که برای او وارث بیاورند
اما سامیار که از این وضعیت ناراضی بود فرار میکند......
دختر پسر داستان که سرنوشتی شبیه هم دارند سر راه هم قرار میگیرنند ولی.....
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.