عنوان

دوری از هم : عنوان

نویسنده: dary_m8994b

خب خانواده مرینت ۴ نفره شده اسم خواهر بزرگ مرینت ماریا و برادر وسطیش موکا و بعد خودش و. در آخر خواهر کوچولوش که اسمش میسو .
خب بریم سراغ خانواده آدرین اونا تازه سه نفره شدن !
اسم برادر بزرگش اگو و بعد خودشه و در آخر خواهر. کوچولو شیطونش که اسم آنایس
(از زبون مرینت)
وای مدرسه ها شروع شده چه گلی تو سرم بزارم 
دیدن دوباره آدرین خجالت آور بعد از اون کار دیگه نمیتونم تو چشاش نگاه کنم برم لباس بپوشم 
(از زبون آدرین )
مامان ! 
امروز اول روز مدرسه است؟
مامان: آره 
آدرین : یعنی دوباره میبینمش؟
خب گایش ???
فعلا تمام تا پارت دوم
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.