داستان های Pardis_annsherly

زندگی کن 1 تمام شده

زندگی کن

۱۰ خرداد ۱۴۰۰

ما فقط یک بار زندگی میکنیم

0 1 141
پایانی برای همه چیز 1 تمام شده

پایانی برای همه چیز

۲۰ اسفند ۱۳۹۸

چیزهایی که دیروز و امروز و تمام سالهای بعد متوقف خواهند شد

1 4 155
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.