داستان های Zahra_shbn

معنای زندگی 6 تمام شده

معنای زندگی

۵ خرداد ۱۴۰۰

کودکان یتیم دارای دردی دیده نشده اند، کسی این کودکان را درک نکرده است، اما گاه ممکن است همین کودکان سر راه آدم هایی قرار بگیرند که از جنس عشق و محبت هستندو معنای زندگی را بفهمانند .

1 2 3.4 K
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.