مالیخولیا

مالیخولیا

adam_mamuli نویسنده : adam_mamuli در حال تایپ

داستان های مشابه

دلم اونقدر شکسته و خسته س که میخوام گوشه ی پشت به دنیا زانوهام ...

دلنوشته ای زیبا

کسی که در بدبختی دنیا قرق شده و...

واگویه های یک آدم معمولی که از بس دنبال خودش گشته یادش نیست کی و کجا گُم شده!
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.