مالیخولیا

مالیخولیا

adam_mamuli نویسنده : adam_mamuli در حال تایپ

داستان های مشابه

گفتم چند دقیقه ای اینجا بنشین و مرا در آغوش بکش به چشمان ...

این داستان درمورد آتسوشی و آکوتاگاوا هستش. آتسوشی و آکوتاگاوا ...

قوی بودن یعنی...

واگویه های یک آدم معمولی که از بس دنبال خودش گشته یادش نیست کی و کجا گُم شده!
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 6 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.