زندگینامه مختوم قلی فراغی

زندگینامه مختوم قلی فراغی

gimertrion نویسنده : gimertrion در حال تایپ

داستان های مشابه

این کادر به زودی پر میشود .

داستان حیوانات جنگلی است که توسط یک شیی عجیب تغییر میکنند ...

داستان در مورد مرد وطن پرستی است که میخواهد کشورش را از جنگ ...

زندگینامه مختوم قلی فراغی است که همه زندگیش نوشته شده است
ژانرها: داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.