زندگینامه مختوم قلی فراغی

زندگینامه مختوم قلی فراغی

gimertrion نویسنده : gimertrion در حال تایپ

داستان های مشابه

میساکی دختری زیبا، شاهدخت اول کشور ژاپن. او به خاطر دلایل ...

مقام و منزلت زن پایین بود. قرآن به موقعیت حقارت آمیز زن در ...

زیرا در جامعه ای که ارزش به قوت بازو و نیروی جنگاوری بود، ...

زندگینامه مختوم قلی فراغی است که همه زندگیش نوشته شده است
ژانرها: داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.