بوی تو

بوی تو

naznynzhrazybndh نویسنده : naznynzhrazybndh در حال تایپ

داستان های مشابه

امیر پسر مغروری که از دختر ها خوشش نمیاد و به اصرار دوستش ...

دسته آخر قلب فرشته... مهتاج آغوشی شد که... آغوش شیطان بود

بهترین کادوی عید به یک نامرئی.

دلارا معتمدی دختری که از خرد سالی پدر و مادرش رو از دست میدهد و اجبار به زندگی با پدر بزرگ سنگدلش میشه و توی ۱۶سالکی هم احبار با ازدواج
و ۱۸سالگی هم احبار به سقط بچه اش توی این میان عاشق ادم عوضی که...
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.