ِاما

ِاما

Agate نویسنده : Agate در حال تایپ

داستان های مشابه

دین (Dean) از سن 4 سالگی اش با سختی ها و مشکلات مختلف دست و پنجه ...

دنیا هیچ وقت با تو مهربان نخواهد بود...!

کسی که در بدبختی دنیا قرق شده و...

_نمیدانم.هرروز پروردگار که بیدار میشوم،فکر میکنم که بیرون از اینجا چه میگذرد؟ممکن است که پشت این دیوار های نمناک و تیره،دنیای دیگری وجود داشته باشد؟
ژانرها: عاشقانه / ماجراجویی / واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.