ارغوانم : عنوان

نویسنده: m02868341

میدونی ارغوانم.. 
دلم  خیلی برایت تنگ شده.. 
برای صدات... 
نگات... 
حرف زدنات.... 
خنده هات.. 
چال گونه ای که نداشتی... 
اصن برا همه چیت.. :) 
ولی چرا تا به خودم اومدم دلتنگیت بهم رسید... 
چرا نذاشتی یه دل سیر دلم پرسه از تو از وجود تو:) 
خسته شدم ارغوانم..! 
خسته از تموم ادمای این شهر که میگن بی اون میشه:) 
بی تون میتونی... :) 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.