ارغوانم : عنوان

نویسنده: m02868341

در نهایت همون طوری که من فقط یه بخشی از تورو دیدم توام فقط بخشی از منو دیدی. نمیدونی چیا بهم گذشته. نمیدونی چه شبایی رو گذروندم. نمیتونم بگم هیچی ازم نمیدونی ولی به طور کامل هم نمیدونی چه زندگی پر از فراز و نشیبی داشتم. نمیدونی چه روزایی گریه کردم و با چیا از ته دل خندیدم. حتی نمیدونی من از اینکه کنارمی چه قدر خوشحالم و چه قدر پز دوستیمون رو میدم. ولی من آدمم. میتونم دروغ بگم، میتونم تو شرایط بدی باشم و به روی خودم نیارم تا ناراحت نشی. میتونم بپیچونمت و بهت بگم که پیچوندمت. میتونم کنارت مست شم و باهات برقصم. میتونم خودم باشم و تو باید همینطوری که هستم منو بخوای.
ولی دخترکم تو باید همینطوری که هستم من را بپذیری:) 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.