ارغوانم : عنوان

نویسنده: m02868341

تقریبا۱۴ روزه ندیدمت
اون چشمای خوشگلتو ندیدم 
اون لبات که وقتی صحبت میکنی
اون خنده:) 
یا اون ذوق بچگونه
ارغوان تو این ۱۴ روز ۴ روزشو باهات صحبت کردم 
دارم میمیرم از دوریت
چرا نمیفهمی لعنتی:) 
شاید میفهمی و به رو خودت نمیاری دورت بگردم
من همه امیدم صحبت کردن باهاته 
کوتاه بیا یخورده:) 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.