سایه مورمور

سایه مورمور

t_parsa_razeghi نویسنده : t_parsa_razeghi در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان غمگین و ترسناک

این داستان بر پایه روایت تاریخی نگاشته شده است، که زمان ...

خواب مایه آسایش بشر است و اما گاهی چنان بیرحمانه آدم را فریب ...

به زودی نوشته می شود
ژانرها: تخیلی / ترسناک / داستان کوتاه / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.