عبور

عبور

Parisa نویسنده : Parisa تمام شده

داستان های مشابه

ما فقط یک بار زندگی میکنیم

قهرمانان حال ما

موقع خداحافظی از کنار در ، برگشتم گفتم بنظرتون چتری به موهام ...

هميشه عبور ها زيبا نيست.
گاهي او نيست...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.