شب

شب

keymahshad نویسنده : keymahshad تمام شده

داستان های مشابه

"خنزرپنزرهایی که گاهی اوقات ذهنمو میجوعه!" _هر فصل یه یکی ...

.ﺣﺻﻟه ﺛﺍﺑت #ﻛﺭﺩن ﺧﺩم ﺑﻫ #ﺑق‍‍‌ی‍‍‍‌ه‍ ﺭﻭ ﻧﺩاﺭﻣ ...

حدود پنجاه قطعه شعر سپید کوتاه و بلند در این مجموعه چاپ شده ...

بی تفاوت باش نسبت به همه چیز ،حتی بدی که یک روز تو را رها میکند و تجزیه شدن را به بودن با تو ترجیح می دهد.
ژانرها: شعر
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.