شب : عنوان

نویسنده: keymahshad

متن خود را بنویسید:
بعضی از شب ها به بهانه یِ خوابیدن
چشمانم،می میرند 
قلبم با ارزویِ ایستادن 
با تمسخر در بدنم ،می تپد 
اشک هایم ،اما خسته از آمدن 
در پشت چشمانم ،می مانند 
و شاید دیگر مرا جدی نمی گیرند 
آری .خنده دار است 
اما اشک ها هم گاهی 
من را در حافظه ی کوچکشان می کشند 
و در قلبِ بزرگشان،پنهانم می کنند 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.