4 درس تاریکی

4 درس تاریکی

amirggff نویسنده : amirggff در حال تایپ

داستان های مشابه

شعر های کوتاه از طرف عشقی که وجود ندارد

ما اونقدرا هم که شما فکر می کنین خطرناک نیستیم ...! من بهرادم ...

داستان زیست مردی که به کما رفته زندگی دیگری را در رویا تجربه ...

4تا! فقط چهارتا قائده لازمه که تورو به تاریکی به کشونه! اما اون چهارتا...
ژانرها: تخیلی / دلهره آور / ماوراء الطبیعه / معمایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.