چهره به چهره

چهره به چهره

arvinkia1 نویسنده : arvinkia1 در حال تایپ

داستان های مشابه

دیگر از همه چیز خسته شده بودم؛ آن هایی که بدون خداحافظی ما ...

مردی که زندگی نکرد و زمانی این موضوع را فهمید که

الیوت پسر جوانی که دچار مریضیی شده است در حال دست و پنجه ...

داستان درباه ی مردی هست که توانایی دارد چهره خودش را عوض کند مردی بنام سام، او دچار چند شخصیتی شده است ولی یکروز...
ژانرها: تراژدی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.