درباره sepehrdanaiefar

  سپهر دانایی فر
  17 ساله
  تاریخ عضویت: ۲ شهریور ۱۳۹۹

آخرین پیام

sepehrdanaiefar پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های sepehrdanaiefar

1 داستان منتشر شده
گفتگو با الکساندر 1 تمام شده

گفتگو با الکساندر

۵ شهریور ۱۳۹۹

روز ۷ژانویه۱۹۷۹،الکساندر ۲۳ ساله گفتگویی را با روانکاوی ۷۵ ساله بنام پتروف،این گونه آغاز میکند... ...

0 0 383