آدمهای شبیه هم...

آدمهای شبیه هم...

ZahraRanjbar نویسنده : ZahraRanjbar در حال تایپ

داستان های مشابه

زهره خوشحال بود،اما نه به خاطر یک لقمه نون و پنیر و ده هزار ...

...آفازی. این چیزی بود که دکترها بهم گفتن. البته من بیشتر وقت‌ها ...

دنیا هیچ وقت با تو مهربان نخواهد بود...!

در این دنیا اغلب دنبال آدمهایی هستیم که عین خودمان یا دلخواهمان باشند... اما آیا می‌شود؟
ژانرها: واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.