آدمهای شبیه هم...

آدمهای شبیه هم...

ZahraRanjbar نویسنده : ZahraRanjbar در حال تایپ

داستان های مشابه

یک داستان از شخصیتی معمولی. یک روز، یک شهر، یک شخص...

می‌گن زندگی ما اوتیستیک‌ها، شبیه به زندگی پروانه‌ایه، ...

این کتاب به حالت ساده و کودکانه نوشته شده است اما هنوز هم ...

در این دنیا اغلب دنبال آدمهایی هستیم که عین خودمان یا دلخواهمان باشند... اما آیا می‌شود؟
ژانرها: واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.