آدمهای شبیه هم...

آدمهای شبیه هم...

ZahraRanjbar نویسنده : ZahraRanjbar در حال تایپ

داستان های مشابه

پسرکی که در پشت چراغ قرمز شیشه ماشینها را پاک میکند چشمش ...

-ری؟ نگاهم را از آسمان گرفتم و به نگاه آبی رنگش دوختم. قبل ...

{یہ سری دختراهستنـ} مہم نیست چند سالشونہ... از یہ سنے بہ بعد ...

در این دنیا اغلب دنبال آدمهایی هستیم که عین خودمان یا دلخواهمان باشند... اما آیا می‌شود؟
ژانرها: واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.