من عصبانی هستم چون...

من عصبانی هستم چون...

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

اینکه حرف هایت را در خودت ریختی چه حسی دارد ؟ من هم مانند ...

و گاهی چه بی صدا و دردناک مرز هایمان دیگر خط نداشت. خط بین ...

خاطرات فرارند؛ مثل ماهی در یک قدمی تور ماهیگیری...

گاهی عصبانی هستم چون تو نیستی و من بی تو تنهایم...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.