پری ها

پری ها : پری ها

نویسنده: parisa_gorji

پری...

پری ها لا به لای کلمات و قصه ها و میان بیت ها ، با دامن های پف کرده شان می رقصند و می گویند از آرزو ها و خیال ها .می گویند از سفیدی،از خورشید،از مهتاب،از دریا،از عشق و از امید...
آنها میخوانند‌ قهرمانان را.
به گمانم پری ها جادویی ترین موجودات عالم اند‌. پ
ساده؛اما پر از حرف .همیشه داستانی دارند برای گفتن و تو همیشه گوشی برای شنیدن و قلبی برای زندگی کردن با آن ها.
پری ها همیشه در کوچه های خوشبختی قدم می زنند و باور دارند هر غروبی ،طلوعی‌ درخشان دارد و تا به حال در تاریخ هیچ شبی بدون روشنایی صبح نشده.
اگر یک پری در زندگی ات نداری شاید باید بیشتر به صدای قلبت گوش کنی ؛ قلبت تو را به زیباترین سرزمین ها میبرد.
پری ها باید باشند...
پری ها...
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.