دلقک قاتل (the killer clown)

دلقک قاتل (the killer clown)

MAHDII نویسنده : MAHDII در حال تایپ

داستان های مشابه

هواتاریک شده بودجیم ازخانه بیرون رفت هنوزمهتاب درمنظره ...

ل. س س شسی یی

اگه یه روز از زندگیت خسته بشی، چیکار می کنی....؟ باور کن ...

دو خواهر با یک دلقک قاتل مواجه میشوند...
ژانرها: تخیلی / ترسناک / دلهره آور
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.