دلقک قاتل (the killer clown)

دلقک قاتل (the killer clown)

NIMAA نویسنده : NIMAA در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان یک شخص عادی که شیرینی دوست دارد و به درون رویایش کشیده ...

می خوام یک قصه خاص و متفاوت رو براتون تعریف کنم ? قصه عشق ...

داستان یک خانواده مسیحی را روایت می کند .

دو خواهر با یک دلقک قاتل مواجه میشوند...
ژانرها: تخیلی / ترسناک / دلهره آور
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.