دلقک قاتل (the killer clown)

دلقک قاتل (the killer clown)

mahdix نویسنده : mahdix در حال تایپ

داستان های مشابه

سرم را پایین انداختم و نفس عمیقی کشیدم. مرد پرسید : گفتید ...

پدر بزرگ چیزی رو قایم میکنه نمیدونم چی اما داره از همه پنهان ...

در مورد دختریه که به یه بیماری دچاره که وقتی شوک زده میشه ...

دو خواهر با یک دلقک قاتل مواجه میشوند...
ژانرها: تخیلی / ترسناک / دلهره آور
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.