دلقک قاتل (the killer clown)

دلقک قاتل (the killer clown)

NIMAA نویسنده : NIMAA در حال تایپ

داستان های مشابه

پلک می زنم. چشمانم تار می شود. از میان هاله هایی که به سختی ...

داستانی تخیلی در گذر ۱۰۰ سال آینده ایران.....

دو خواهر با یک دلقک قاتل مواجه میشوند...
ژانرها: تخیلی / ترسناک / دلهره آور
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.